Polisa osiguranja

Kosovski Ured Osiguranja je odgovoran za osiguranje motornih vozila u našoj zemlji. Kosovski Ured Osiguranja je osnovan 07.09.2011. godine, od 10 osiguravajućih društava licenciranih za rad u Republici Kosova, na osnovu Zakona br. 04/L-018 o Obaveznom Osiguranju od Autoodgovornosti.

Kosovski Ured Osiguranja je profesionalna organizacija u svojstvu pravnog lica osnovana za neprofitne svrhe. Vlada Republike Kosova priznaje status naše institucije kao Nacionalni Ured Osiguranja sa neograničenim pravima, u svojstvu ureda za plaćanje i ureda za tretiranje, koji garantuje ispunjenje svih obaveza iz međunarodne kartice sistema osiguranja.

Ured se finansira od svojih članova i čija je delatnost pod nadzorom Centralne Banke Kosova. U okviru Kosovskog Ureda Osiguranja, funkcioniše Fond za obeštećenja, Pogranično Osiguranje, Informativni Centar za Osiguranje i Zelena Karta.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Prishtinë
º Pejë
º Prizren
º Gjilan
º Mitrovicë
º Ferizaj
º Tiranë
º Shkup
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org