PAZITE DA NE PROKLIZITE – NAJNOVIJA KAMPANJA O BEZBEDNOSTI NA PUTU

Priština, 02. decembar 2014. godine

Policija Kosova sa Kosovskih Udruženjem Motorizacije AMRKS je lansirala najnoviju informativnu kampanju“Pazite da ne proklizite”, koja ima za cilj podizanje svesti vozača i građana da tokom zimske sezone nose zimsku opremu kako bi izbegli saobraćajne nesreće.

Policija Kosova sada ima i informativne brošure na tri jezika, koje će se distribuirati vozačima malih vozila, ali i transportnih vozila. Ova aktivnost dolazi nakon uspeha poslednje kampanje kroz nekoliko video spotova pod nazivom ‘Da ne dođete do toga’.

Između ostalog, cilj ove kampanje je pružanje potrebnih informacija za pripremanje vozila i preduzimanje konkretnih mera radi bezbedne vožnje i tokom zimske sezone od 15. Novembra do 15. Marta.

U ovoj konferenciji, pored službenika iz Policije Kosova, Pukovnika Ahmeti i portparola Kelani, učestvovali su i predstavnici ARMKS-a i BKS-a (Kosovski Ured Osiguranja), koja je i finansijski podržala ovu aktivnost.