MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I AMRKS SU POPTISALI SPORAZUM O SARADNJI

Priština , 25. jul 2018.

U cilju institucionalne koordinacije aktivnosti povećanja bezbednosti za sve učesnike u saobraćaju, ministar unutrašnjih poslova, g. Bejtush Gashi  dočekao je na radnom sastanku osnivača AMRKS-a g. Muhameda Krasniqija, kojom prilikom, pored razgovora o trenutnom stanju na putevima Kosova, potpisan je sporazum o saradnji.

Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, Bejtush Gashi rekao je da ovaj sporazum potvrđuje angažovanje za poboljšanje bezbednosti na putevima u zemlji kao i saradnju o pitanjima vezanim za bezbednost  kretanja na putevima.

„Podržavanje inicijativa za bezbednost na putevima kroz predložene programe kampanje, kampanje za podizanje svesti, istraživanja, konferencije, omogućuje zajedničko učešće u slučajevima u kojima teme koje se rješavaju su od zajedničkog interesa „, rekao je Gashi.

Međutim, prema rečima  g. Krasniqija, glavni cilj ovog sporazuma je razvoj i koordinacija zajedničkih aktivnosti za poboljšanje bezbednosti puteva na Kosovu, sprečavanje i smanjenje broja saobraćajnih nesreća osiguranjem modernog, profesionalnog i transparentnog pristupa poštovanja raznolikosti, ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve.

„Takođe, MUP i AMRKS su se složili da sarađuju i sa drugim institucijama koje se bave sigurnošću na putevima i da pored pružanja informacija građanima o drumskom saobraćaju u zemlji, da pruže tehničku pomoć na putevima svim učesnicima u saobraćaju”.