Međunarodni partneri

Aktivnosti  FBP su međunarodno podržane:

FIA ( Federation internatinal De L' Automobile ) -  Akcija za bezbednost na putevima

EuroRAP - evropski program za ocenjivanje puteva-

Učinimo puteve bezbednim - Vreme za akciju

Dekada akcije za bezbednost saobraćaja na putevima 2011-2020

 

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org