konferencija

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

13º C Prishtinë
21º C Pejë
13º C Prizren
13º C Gjilan
13º C Mitrovicë
13º C Ferizaj
20º C Tiranë
15º C Shkup
Kontakt

Bregu i Diellit, Južna zona,

Objekt 1/1, Lokal A

10000 Priština, Republika Kosovo

Email: info@amrks.org

www.amrks.org