Granicni prelazi

Kosovo trenutno ima 15 graničnih prelaza koji su operativni, 13 su stalni granični prelazi i 2 su privremeni granični prelazi. Kruševo i Orqusha  su pod nadzorom graničnog prelaza Vrbnica.

Tačke graničnih  prelaza drumskog saobraćaja  između Republike Kosova i Republike Albanije su: Vrbnica, Qafa e Prushit  i Qafa e Morines.

Tačka graničnog prelaza drumskog saobraćaja između Republike Kosova i Republike Crne Gore je "Kula".

Tačke graničnih  prelaza drumskog saobraćaja  između Republike Kosova i Republike Srbije su: Brnjak, Jarinje, Merdare, Mutivoda, Bela Zemlja i Mučibaba.

Tačke graničnih  prelaza drumskog saobraćaja  između Republike Kosova i Republike Makedonije  su: Elez Han i Globočica.

Tačka graničnog prelaza železničkog saobraćaja između Republike Kosovo i Republike Makedonije je Elez Han.

Tačka graničnog prelaza vazdušnog saobraćaja je Međunarodni Aerodrom Priština Adem Jašari.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

º Pristina
º Pec
º Prizren
º Gnjilane
º Mitrovica
º Urosevac
º Tirana
º Skopje
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org