Granicni prelazi

Kosovo trenutno ima 15 graničnih prelaza koji su operativni, 13 su stalni granični prelazi i 2 su privremeni granični prelazi. Kruševo i Orqusha  su pod nadzorom graničnog prelaza Vrbnica.

Tačke graničnih  prelaza drumskog saobraćaja  između Republike Kosova i Republike Albanije su: Vrbnica, Qafa e Prushit  i Qafa e Morines.

Tačka graničnog prelaza drumskog saobraćaja između Republike Kosova i Republike Crne Gore je "Kula".

Tačke graničnih  prelaza drumskog saobraćaja  između Republike Kosova i Republike Srbije su: Brnjak, Jarinje, Merdare, Mutivoda, Bela Zemlja i Mučibaba.

Tačke graničnih  prelaza drumskog saobraćaja  između Republike Kosova i Republike Makedonije  su: Elez Han i Globočica.

Tačka graničnog prelaza železničkog saobraćaja između Republike Kosovo i Republike Makedonije je Elez Han.

Tačka graničnog prelaza vazdušnog saobraćaja je Međunarodni Aerodrom Priština Adem Jašari.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org