Forum za bezbednost na putu

FORUM BEZBEDNOST NA PUTU (FBP) je osnovan sa jedinim ciljem da se kroz osvešćivanje smanji broj nesreća, koje za posledicu imaju gubitak života mnogih učesnika u saobraćaju, vozača, putnika ili pešaka. FBP, uz pomoć svih zainteresovanih, biće nosilac aktivnosti koje će biti projektovane i implementirane u okviru projekta "Bezbednost na putevima".

FBP je otvoren za saradnju sa svima onima koji su zainteresovani da preko svojih doprinosa naprave izmene  u bezbednosti saobraćaja na putevima. FBP je, na osnovu postojećih modela, međunarodno prihvaćenih i proverenih, "čuvar obrazovanja" svakog deteta u zemlji. FBP  ne namerava da stvori dualizam ili da konkuriše  bilo kojoj drugoj inicijativi u zemlji, ali će insistirati na saradnji i koordinaciji aktivnosti ove prirode.

Pošto projekat ima obrazovni i vaspitni i sadržaj, mi čvrsto verujemo da će uticati na veliki deo društva, posebno na decu i mlade,  kojima je i posvećen. Na ovaj način će se podići svest učesnika u saobraćaju o njihovoj ulozi i odgovornosti, što će direktno rezultovati u njihovom ponašanju, na osnovu sadašnjih pravila koja se sada  poštuju i praktikuju širom sveta.

Mi smo svesni da je ova inicijativa zahteva vreme i napore svih nas, od mališana koje treba da uputimo kako da se ponašaju u saobraćaju, do  onih koji kreiraju pravila i zakone, dakle za sve one koji koriste puteve. Ovaj cilj  bi trebalo da postigne ovaj projekat,  jer jedan deo života provodimo u saobraćaju, bilo kao  pešaci, kao putnici ili vozači.

SVRHA FBP

Razvijanje istraživanja i organizacija seminara, konferencija, foruma i objavljivanje materijala, brošura, bilborda u pogledu bezbednosti saobraćaja na putevima.

Povećana bezbednost saobraćaja za sve učesnike, sa posebnim akcentom na decu.

Podsticanje kreativnosti među učenicima pružajući dodatne programe u vaspitanju i obrazovanju, za uzorno ponašanje na putu.

Upoznavanje sa pravilima i zakonskim odredbama iz Zakona o bezbednosti u saobraćaju.

Sprečavanje nesreća na putu.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org