Domaći partneri

FBP je sveobuhvatan Forum koji  se sastoji od predstavnika institucija, lokalnih i međunarodnih organizacija:

Visoka profesionalna škola Tempull

Asocijacija/Udruženje motorizacije Kosova - A/UMRKS

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo za infrastrukturu

Ministarstvo snaga bezbednosti Kosova

Policija Kosova

ICITAP

OEBS

Studentski Savet Kosova

Roditeljski Savet Kosova

Savet nastavnika Kosova

Asocijacija Kosovskih Opština

Opština Priština

Savez auto-škola

Rrota  dizajn studio

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org