Brzina kretanja

Najveća dozvoljena brzina na putevima na Kosovu  je:

a) na auto-putu - 130 km/čas;

b) na ostalim putevima - 80 km/čas.

c) u naseljenim zonama  je 50 km/h

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org