TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ISTRAŽIVANJE U TRANSPORTU I PRENOS ZNANJA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA“

Priština, 22 Januar 2016

 

Ove godine po treći put Koleđ Tehničkih Primenjenih Nauka „Tempulli“ i Udruženja Motorizacije Kosova “ AMRKS “ organizovali su Međunarodnu Konferenciju „Istraživanje u transportu i transferi znanja o bezbednosti saobraćaja. “ Dok njegova podrška je bila od strane Kosovskog Forumu o bezbednosti na putevima, Sapienza – Universita di Roma, IRU Akademy, Evropskog Saveta za Bezbednost Saobraćaja – ETSC .

Konferencija je uspela da objedini na jednom mestu institucije i aktera koji se bave pitanjima saobraćaja i bezbednosti na putevima u zemlji, regionu i Evropi i bila je dobra prilika da se razmene ideje sa lokalnim i međunarodnim ekspertima koji se odnose na izazove na bezbednosti puteva, uloženih projekata EU-a, na putnoj- železničkoj infrastrukturi i prenos raznih istraživanja o bezbednosti na putevima.

U tom otvaranju su prisustvovali predstavnici iz Ministarstva za Infrastrukturu, Ministarstva za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju, Ministarstva Unutrašnjih Poslova i Ombudsmana. Ali, panelisti su bili predstavnici Evropskog Saveta za bezbednost na putevima ( Belgija), IRU Akademy (Švajcarska), EuroRap (Engleske), Univerzitet Sapienza ( Italija) , Austrijski Savet o bezbednosti na putevima ( Austrija), Policija  Kosova, Kosovska Akademija za javnu bezbednost, EULEX, OEBS-a, SBK, Konfederacija Albanskih Udruženja za bezbednost na putevima, itd.

U cilju sprovođenja datih preporuka od strane nacionalnih i međunarodnih eksperata tokom konferencije, oni će biti dostavljeni institucijama i zainteresovanim stranama, tako da zajedno doprinose njihovom sprovođenju.