Članstvo

Članstvo u organizaciji je otvoreno i slobodno  za svako fizičko ili pravno lice, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, godine ili fizičke ili intelektualne sposobnosti.

Skupština organizacije odlučuje o uplati za članarinu svojih članova. Neplaćanje članarine može da posluži kao neophodna osnova za izuzeće bilo kog člana organizacije.

Članstvo jednog člana može biti prekinuto ili suspendovano odlukom Skupštine organizacije u slučaju da njegova delatnost nije u skladu sa statutom i sa moralno pravnim pravilima organizacije. U slučaju suspenzije, utvrđuje se vremenski rok suspenzije.

O prekidu ili suspenziji članstva se odlučuje većinom glasova Skupštine organizacije.

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale
Kontakt

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org