Rripi i sigurisë

Në periudhën kohore Janar- Dhjetor 2015 në Kosovë janë ndëshkuar 14.837 ngasës pa rrip të sigurisë.

Abonohu per Newsletter

M
F

Moti

º Pristina
º Pec
º Prizren
º Gnjilane
º Mitrovica
º Urosevac
º Tirana
º Skopje
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org