Ngasja në ndikimin e alkoolit

Në periudhën kohore Janar- Dhjetor 2015 në Kosovë janë shkaktuar 115 aksidente për ngasje të automjetit në ndikimin e alkoolit, ndërsa janë shqiptuar 589 tiketa për ngasje të automjetit në ndikimin e alkoolit.

 

 

 

Abonohu per Newsletter

M
F

Moti

13º C Prishtinë
21º C Pejë
13º C Prizren
13º C Gjilan
13º C Mitrovicë
13º C Ferizaj
20º C Tiranë
15º C Shkup
Kontakti

AMRKS

Bregu i Diellit, Zona e Jugut,

Objekti 1/1, Lokali A

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Email: info@amrks.org

www.amrks.org