Konferenca Ndërkombëtare “Siguria në rrugë dhe rruga për BE”

 

Prishtinë, 23 Janar 2014

Konferenca Ndërkombëtare “Siguria në rrugë dhe rruga për BE” e mbajtur javën e kaluar në Prishtinë, saktësisht me datat 22 dhe 23 Janar 2014, mblodhi rreth 100 pjesëmarrës nga vendi, regjioni dhe Evropa. Përgjatë dy ditëve nga folësit e konferencës në katër panele të ndara, janë diskutuar aspekte profesionale të lidhura me sigurinë në rrugë, trafikun dhe transportin.

Në Konferencë me fjalimet dhe prezantimet e tyre kanë kontribuar përfaqësues të institucioneve përkatëse vendore dhe ndërkombëtare. Nga institucionet qeveritare janë përfaqësuar (në nivel zv. ministrash), Ministria e Integrimit Evropian, Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa në emër të Ministrit të MASHT-it, foli shefi i kabinetit të kësaj Ministrie. Nga institucionet tjera nga vendi morën pjesë Policia e Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Forumi i Kosovës për Siguri në Rrugë, Byroja Kosovare e Sigurimeve, Kompanitë nga industria e sigurimeve në Kosovë, Zyra e Auditorit Gjeneral të Kosovës, Kolegji Tempulli, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike i Universitetit të Prishtinës, Asociacioni Kosovar i Motorizimit-AMRKS, Federata e Auto Shkollave të Kosovës, Këshilli i nxënësve të Kosovës, Këshilli i mësimdhënësve të Kosovës, etj.

Institucionet ndërkombëtare të akredituara në Prishtinë, zyra e BE-së, Ambasada e Austrisë, OSBE, ALBACH, ICITAP.

Pjesëmarrës nga regjioni ishin Këshilli Kombëtar për Sigurinë Rrugore i Republikës së Maqedonisë dhe Shqipërisë, Qendra e akredituar nga IRU Academy, AMERIT nga Republika e Maqedonisë, Asociacioni i sigurimeve nga Shqipëria, Auto Klubi Shqiptar nga Shqipëria, Universiteti Teknik i Vjenës, Këshilli për Siguri në Rrugë i Austrisë (KFV), TUV Austria, Asociacioni Promotrans nga Franca, Lidhja Auto Moto e Sllovenisë (AMZS), IRU-Akademia ndërkombëtare e transportit nga Zvicra, SPMUDA International, etj.

Konferenca kishte një agjendë mjaftë të ngjeshur ku me diskutimet dhe prezantimet e tyre kontribuuan 27 folës, 11 nga vendi dhe 16 nga regjioni dhe Evropa. Pas diskutimeve gjatë konferencës janë dhënë edhe rekomandimet përmbyllëse, të cilat do të ju dërgohen institucioneve vendore dhe ndërkombëtare që janë përgjegjëse ose mund të kontribuojë në sigurinë rrugore, trafikun dhe transportin.

Gjatë kësaj konference përfaqësuesi i KFV (Këshilli për Siguri në Rrugë i Austrisë) profesori Hauger, nënshkroi Marrëveshje të bashkëpunimit, në emër të CSE (Connect South East) me Kolegjin e Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli dhe me Asociacionin Kosovar të Motorizimit AMRKS.

Më poshtë mund të gjeni prezantimet nga konferenca.

Blagoja_Jovanovski_-_IRU_Academy_Swiss.pdf

Brane_Legan_-_AMZ_Slovenia.pdf

Brunilda_Noka_-_KSHSSRR_Albania.pdf

Eno_Zeneli-_Automobile_Club_Albania-ASA_ARSF-Albanian.pdf

Georg_Hauger_-_KFV_Austria_Road_Safety_Board.pdf

Ilir_Mehmedi_-_WATEN-Macedonia.pdf

Jeton_Rexhepi_-_Kosovo_Police.pdf

Mile_Dimitrovski_-_Macedonian_Republic_Council_of_Road_Traffic_Safety.pdf

Musli_Bajraktari_-_University_of_Prishtina.pdf

Procopios_Papagkikas_-_George_Kokkinos_-_TUV_Austria-presentation.pdf

Sheremet_Ahmeti_-_Kosovo_Police.pdf

Valerie_Herve_-_VET_Project_Development_France.pdf