Për ne

Asociacioni Kosovar i Motorizimit “AMRKS” është organizatë jo qeveritare dhe jo fitimprurëse. Organizata është e regjistruar përmes Certifikatës nr. 5112063-9, me datë 30.10.2008. Aktivitetet e grupit janë të përfshira në tërësi në statutin qeverisës të organizatës të aprovuar nga Ministria e Administratës Publike (Departamenti i regjistrimit dhe ndërlidhjes së OJQ-ve). Aktivitetet e grupit janë bazuar në Statutin e AMRKS.

Abonohu per Newsletter

M
F

Moti

13º C Prishtinë
21º C Pejë
13º C Prizren
13º C Gjilan
13º C Mitrovicë
13º C Ferizaj
20º C Tiranë
15º C Shkup
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

Email: info@amrks.org