Informata të nevojshme

TELEFONAT E QENDRAVE TË ALARMIMIT

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent - Prishtinë

Nr.

Numri i telefonit

Nga tel. mobile

Nga tel. fikse

1

112

Pa pagesë

Pa pagesë

2

038 515 569

Me pagesë

Me pagesë

3

038 515 570

Me pagesë

Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent - Gjilan

Nr.

Numri i telefonit

Nga tel. mobile

Nga tel. fikse

1

112

Pa pagesë

Pa pagesë

2

0280 30 092

Me pagesë

Me pagesë

3

0280 30 095

Me pagesë

Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent - Pejë

Nr.

Numri i telefonit

Nga tel. mobile

Nga tel. fikse

1

112

Pa pagesë

Pa pagesë

2

038 50 590

Me pagesë

Me pagesë

3

038 502 591

Me pagesë

Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent - Prizren

Nr.

Numri i telefonit

Nga tel. mobile

Nga tel. fikse

1

112

Pa pagesë

Pa pagesë

2

038 622 973

Me pagesë

Me pagesë

Qendra e Trajnimit Profesional - Vushtrri

Nr.

Numri i telefonit

Nga tel. mobile

Nga tel. fikse

1

0280 72 095

Me pagesë

Me pagesë

2

0280 72 096

Me pagesë

Me pagesë

Qendra e Alarmimit dhe Koordinimit Emergjent - Mitrovicë

Nr.

Numri i telefonit

Nga tel. mobile

Nga tel. fikse

1

112

Pa pagesë

Pa pagesë

2

028/534-906

Me pagesë

Me pagesë

3

028/534-907

Me pagesë

Me pagesë


(theksime nga ueb faqja zyrtare e Ministrisë së punëve të brendshme www.mpb-ks.org)

Abonohu per Newsletter

M
F

Moti

º Prishtina
º Pec
º Prizren
º Gnjilane
º Mitrovica
º Urosevac
º Tirana
º Skopje
Kontakti

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org