Gjendja e rrugëve

Drejtoria e rrugëve pranë Departamentit të Infrastrukturës rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës është përgjegjëse për mbikëqyrjen e punimeve në bazë të kontratave për ndërtimin, rekonstruimin, mirëmbajtjen dimërore dhe verore për rrugët magjistrale dhe regjionale në territorin e Republikës së Kosovës.

Drejtoria  propozon zgjidhje tekniko-profesionale, zhvillimore dhe organizative për mirëmbajtjen, ndërtimin, rekonstruimin dhe sigurinë e rrugëve magjistrale dhe regjionale. Drejtoria kryen edhe  hulumtime dhe bënë mbikëqyrje të rrugëve dhe urave të rrjetit ekzistues rrugor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonohu per Newsletter

M
F

Moti

13º C Prishtinë
21º C Pejë
13º C Prizren
13º C Gjilan
13º C Mitrovicë
13º C Ferizaj
20º C Tiranë
15º C Shkup
Kontakti

AMRKS

Bregu i Diellit, Zona e Jugut,

Objekti 1/1, Lokali A

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Email: info@amrks.org

www.amrks.org