Speed of motion

The maximum allowed speed in Kosovo roads is:

a) On the motorway - 130 km/h,

b) On other roads - 80 km/h

c)  On inside inhabited zones - 50 km/h

Abonohu per Newsletter

Male
Fmale

Moti

13º C Prishtinë
21º C Pejë
13º C Prizren
13º C Gjilan
13º C Mitrovicë
13º C Ferizaj
20º C Tiranë
15º C Shkup
Contact

AMRKS

Str. Eduard Lir nr. 158, Arbëria

10000 Prishtina, Republic of Kosovo

(0) 800 50800

Email: info@amrks.org